Monitoring of Deformations
using Photogrammetric Survey.

Over MODUPS

MODUPS maakt zeer nauwkeurige deformatieanalyse op basis van fotogrammetrie mogelijk.

Puntenwolken en hoge meetsnelheid met de precisie en betrouwbaarheid van tachymetrie

Kademuren Amsterdamse grachten

Inzicht in het vervormingsgedrag van kademuren is essentieel voor het beoordelen van de restlevensduur. Dit maakt datagedreven prioritering van werkzaamheden mogelijk. Traditionele deformatiemonitoring is echter relatief arbeidsintensief en duur. In dit kader is MODUPS ontwikkeld.

Hoe werkt het?

Met een digitale fotocamera en een kwaliteitsobjectief worden aan de hand van opnamen beeldpunten verkregen*. Tijdens de opname worden een aantal automatisch herkenbare referentiepunten geplaatst. Door overlappende opnamen en daarin identieke beeldpunten kan de driedimensionale positie van deze punten worden bepaald. De opname kan periodiek plaatsvinden zodat er een tijdreeks van wordt opgebouwd en deformaties kunnen worden vastgesteld.

*camerakalibratie door Geodelta

Hoe werkt het ?
drone

De verkregen 3D puntenwolk heeft een relatie met zowel aangebrachte automatisch herkenbare referentiepunten als unieke beeldpunten in alle opnamen. Een automatisch algoritme zoekt identieke meetpunten in tijdreeksen op. MODUPS berekent de deformatie van die punten in een vereffening. Het resultaat is een toetsbare en aantoonbare deformatie, geen coordinaatverschil.

Precisie: σX, σY en σZ ≤ 2,5 mm;

drone

Met het programma Omnibase kan de verkregen puntenwolk in een 3D-omgeving in de cloud worden geanalyseerd en kunnen de afzonderlijke fotografische opnamen worden bekeken.

Projecten

Over-Amstel

Over-Amstel

Schinkelkade

Schinkelkade

Onze Partners

Samen de ideale combinatie:

  • Geodelta:
    geodetisch advies en software
  • BouwRisk:
    omgevingsmonitoring
  • CRUX:
    geotechnisch advies en omgevingsbeïnvloeding